DEPRESSION – symptomerne til terapi

Symptomer på depression

Hvis du FØLER en eller flere af disse symptomer. Vil jeg med glæde hjælpe dig til at få det bedre.

NEDTRYKTHED – NEDSAT ENERGI – MAGTESLØSHED – MANGLENDE GLÆDE – UTILFREDSHED – DÅRLIG SØVN – SELVBEBREJDELSE – LAVT SELVVÆRD – RASTLØSHED – MANGLENDE KONCENTRATISION – DÅRLIG HUKOMMELSE – SELVMORDSTANKER – APPETITFORSTYRRELSE – NEDSAT GLÆDE – 

Depresion symptomer - Balanz.dk

…Ved at hjælpe dig via samtaler og øvelser med at forstå og finde ud af hvad det handler om. Så du bliver fri for at kæmpe..

Diagnosen om DEPRESSION

kan indeholde meget forskellige former for kombinationer af symptomer og kan derfor også se meget forskellige ud udefra.

Der skelnes  mellem lette, moderate og svære depressioner,  afhængigt af hvor mange symptomer der er til stede.

–  NEDTRYKTHED:

Kernesymptomet ved en depression er nedtrykthed.

  NEDSAT INTERESSE ELLER GLÆDE:

Aktiviteter,  der ellers er kilder til glæde,  forekommer pludselig tomme,  uinteressante og meningsløse.
–  NEDSAT ENERGI: 
Følelse af konstant træthed,  udmattelse og tunghed i kroppen.
–  SELVBEBREJDELSE OG SKYLDFØLELSE:
Hvis bare jeg havde handlet anderledes,  ville jeg ikke stå i denne situation /  føler sig skyldig  /  har svigtet  /  er ikke god nok  /  ingen har lyst til at være sammen med mig.
–  DÅRLIG SØVN:
sover meget,  næsten hele tiden  /  svært ved at falde i søvn  /   svært ved at sove  /  vågner mange gange,  og kan ikke falde i søvn igen.
–  BESVÆR MED AT KONCENTRERE SIG ELLER HUSKE:
man kan få svært ved at planlægge,  madlavning  /  Læse /  se film / tage beslutninger om små ting,  såsom hvad skal jeg købe ind.
–  SELVMORDSTANKER / SELVSKADER: 
Følelsen af at det er ikke værd at leve, tanker om at tage sit eget liv,  trang til at gøre skade på sig selv.