Et RIGTIG godt spørgsmål!

Mange kender slet, slet ikke deres værdier. Og bliver flove, når de
bliver spurgt og ikke kan svare på det. Det kan føre til dyb
tristhed og stor håbløshed at opleve det.

En anden ting er at kende sine værdier, men ikke leve efter dem.
Jeg brainstormer på kursus i ACT og lærer om, hvor vigtigt det er at
kende sine værdier.

Jeg kan fortælle dig, hvordan du får svar på disse spørgsmål:

•  Hvordan ønsker du, at dit liv skal være?
•  Hvordan ønsker du at være i relation til andre?
• Hvilken forældre / kæreste / ven / kollega / ønsker du at vise / være?

Værdier viser vort hjertes dybeste ønsker om, hvordan vi gerne vil
interagere med og relatere os til verden, andre mennesker og os
selv.